top of page

Energie oplossingen

Bedrijven en gemeenten hebben een groot potentieel om de energietransitie vooruit te helpen. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan de klimaatneutraliteit waar de deelstaat Hessen tegen 2045 naar streeft. Afhankelijk van de sector, omvang en structuur van de actor ontstaan er in elke regio verschillende uitdagingen.

Gemeinsam für eine klimafreundliche Zukunft

Die LEA Hessen übernimmt im Auftrag der Hessischen Landesregierung zentrale Aufgaben bei der Umsetzung der Energiewende und des Klimaschutzes.

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten richtet sich an hessische Kommunen, die vielfältige Unterstützung bei kommunalen Strategien und Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Energieeffizienz, zur Energieeinsparung und zum Ausbau erneuerbarer Energien erhalten können. Die LEA versteht sich auch als Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen und alle Arten von Organisationen in Hessen.

Elektriciteit beweegt - het staatsinitiatief

In opdracht van het Hessische Ministerie van Economische Zaken, Energie, Transport en Huisvesting (HMW EVW) bundelt en coördineert het kantoor de verschillende operationele activiteiten van de Hessische deelstaatregering om de elektromobiliteit in Hessen te bevorderen. Zowel gemeenten als bedrijven profiteren van het aanbod van het rijksinitiatief.

Waterstof als nieuwe energiebron, niet alleen in Noord-Hessen, maar ook landelijk:

De deelstaat Hessen ondersteunt en promoot al jaren de ontwikkeling en het gebruik van waterstof- en brandstofceltechnologie. In het noorden van Hessen is het H2 Futureboard-project gestart.

Het Staatsbureau voor Waterstof is het centrale aanspreekpunt voor de deelstaat Hessen op het gebied van waterstof en brandstofcellen en ondersteunt Hessische experts, gemeenten, bedrijven en burgers met hun vragen over dit onderwerp. Het begeleidt Hessische actoren van projectinitiatie tot projectimplementatie en vormt de interface tussen politiek en bedrijven.

Het ‘LAND HAS A FUTURE’-offensief zet zich hiervoor in

Het vereenvoudigen van de financieringsprocedures en het verminderen van de bureaucratie, het versterken van de professionele ondersteuning in procedures en het daarmee bevorderen van de continuïteit, en het nog flexibeler maken van de instrumenten voor het versterken van het platteland .

Het bundelt en coördineert de instrumenten van de afzonderlijke departementen en versterkt de synergieën. Ook biedt het een overzicht van goede ideeën en concrete voorbeelden, evenementen, financieringsinstrumenten en contactpersonen.

Wat is de BEG bij BAFA?

De federale financiering voor efficiënte gebouwen – kortweg BEG – combineert eerdere financieringsprogramma’s om energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de bouwsector te bevorderen. Het ondersteunt het gebruik van nieuwe verwarmingssystemen, de optimalisatie van bestaande verwarmingssystemen en maatregelen aan de gebouwschil . PVT-hybridecollectoren worden ook ondersteund voor de productie van zonne-energie en thermische energie !

bottom of page