top of page

Startfinanciering

Onze belofte :

Wij ondersteunen uw start-upproject vanaf het begin en voorzien u van de passende financiering. Ook helpen wij u graag bij het vinden van geschikte netwerkpartners.

Startsubsidie

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw stap naar zelfstandig ondernemerschap financieel realiseren met een starterssubsidie van het uitzendbureau. Hiervoor moet aan de volgende eisen worden voldaan:

  • Je wordt zelfstandige als voltijdse baan en beëindigt zo je werkloosheid.

  • Wanneer u als zelfstandige begint, heeft u nog minimaal 150 dagen recht op een werkloosheidsuitkering.

  • Een deskundige instantie certificeert dat uw bedrijfsmodel en uw persoonlijke vereisten u in staat stellen een bedrijf te starten en langdurig succes als zelfstandige te behalen. Deskundige instanties zijn bijvoorbeeld de IHK, de HWK of banken.

1478861167457.jpg
erp-gruenderkredit-067-8211-startgeld-171-1000x1000.png

ERP-startlening

Als u een klein bedrijf wilt starten, overnemen, consolideren of investeren, kan KfW u ondersteunen met de ERP-startlening StartGeld. Met de ERP-startlening – StartGeld ontvangt u een lening van maximaal € 125.000,-.

Een belangrijk onderdeel van de ERP-startlening StartGeld is een vrijstelling van aansprakelijkheid van maximaal 80 procent. Dit betekent dat KfW met uw bank de risicoverdeling afspreekt. Hoe hoger de aansprakelijkheidsvrijstelling, hoe lager het risico op wanbetaling voor uw kredietinstelling.

Als u als team een bedrijf start, kan elke oprichter maximaal 125.000 euro aanvragen.

BESTAAT een startbeurs

De beurs ondersteunt studenten, afgestudeerden en wetenschappers van universiteiten en andere onderzoeksinstituten die geïnteresseerd zijn in het starten van een bedrijf.

De startupteams ontvangen een EXIST starterssubsidie tegen aantrekkelijke voorwaarden voor een periode van 12 maanden om een businessplan te ontwikkelen en zich voor te bereiden om met steun van hun universiteit of onderzoeksinstelling hun bedrijf op te starten.

csm_Logo_EXIST_BMWi_1200x800px_dbed9d324c.png
HIGH_TECH_GRUENDERFORNDS_EMEA.png

Hightech start-upfonds

Innovatieve en technologiegerichte start-ups zijn doorgaans veel complexer en kapitaalintensiever dan normale start-ups en gaan gepaard met bijzonder hoge markt-, management- en technische risico's. Startups worden daardoor vaak geconfronteerd met financieringsproblemen.

Het High-Tech Gründerfonds (HTGF) investeert risicokapitaal in hightech start-ups. Er wordt geïnvesteerd in start-ups die niet ouder zijn dan drie jaar en waarin voorheen niet meer dan 500.000 euro aan eigen vermogen, stille participatie of converteerbare leningen is gestroomd.

bottom of page