top of page

News

financieringsprogramma

Vrijwilligerswerk gedigitaliseerd!

Aanvragen voor 2024 kunnen van 16 tot en met 29 mei uitsluitend online worden ingediend.
Digitaliseringsprojecten binnen non-profitorganisaties, hun Hessische koepelorganisaties en privaatrechtelijke non-profit-rechtspersonen worden ondersteund.

Stageweken Waldeck-Frankenberg 2024

Bedrijven en studenten leren elkaar kennen tijdens eendaagse stages. De studenten wisselen na elke dag van bedrijf en doen ervaring op in verschillende beroepen en bedrijven. Er zijn in totaal negen weken ( 24 juni - 23 augustus 2024 ) beschikbaar voor de stagedagen. Gedurende deze periode kunnen bedrijven en studenten flexibel meedoen.

In 2024 vindt er ook stadsfietsen plaats in Waldeck-Frankenberg.

Stadsfietsen gaat erom dat je tijdens de campagneperiode van 8 tot en met 28 juni zoveel mogelijk kilometers fietst en daarmee het klimaat beschermt en iets goeds doet voor je eigen gezondheid.

Niet alleen het district roept op tot deelname aan het stadsfietsen, ook 20 steden en gemeenten in Waldeck-Frankenberg nemen deel aan de campagne. Van de 21 gemeenten is alleen Haina niet geregistreerd. Maar ook fietsers kunnen van daaruit meedoen en zich inschrijven voor de wijk. Iedereen die in Waldeck-Frankenberg woont, werkt, naar school gaat of in een club zit, kan meedoen, laat het districtsbestuur weten.

DIGI-subsidie is nu weer beschikbaar

Wilt u de digitalisering in uw bedrijf bevorderen en heeft u financiële ondersteuning nodig? Vraag dan vóór 1 juli 2024 de DIGI-subsidie aan en verzeker u van een subsidie van maximaal 10.000 euro voor uw digitaliseringsproject. De deelstaat Hessen ondersteunt bedrijven bij de digitale transformatie van hun productie- en werkprocessen door nieuwe digitale informatie- en communicatietechnologiesystemen te introduceren en de IT-beveiliging te verbeteren.

1699026335772.jpg

Für wen und was ist genesis?

Das Projekt richtet sich zum einen an Startups sowie Gründungsinteressierte aus dem Bereich Green Energy. Darunter fallen beispielsweise Ideen und Innovationen zu Erneuerbaren Energien, innovativen Energiesystemen, Energietechnologien und Energieeffizienz. Zum anderen spricht das Projekt Gründer:innen und Startups an, deren Lösungen im Bereich Green Energy angewendet werden können (z.B. KI-Lösungen für das Energiesystem).

genesis besteht aus einem Akzelerator und einem Tandemprogramm sowie inhaltlichen Workshop- und Kooperationsangeboten. Weil ein großes und tragfähiges Netzwerk die Basis für die erfolgreiche Entwicklung von Startups ist, ergänzen Vernetzungsangebote die fachlichen Inhalte im Projekt.

De weg naar duurzame transformatie

Als centraal aanspreekpunt helpt het servicepunt “WirtschaftsWandel Hessen” Hessische bedrijven bij de transformatie naar een duurzame en crisisbestendige economie. In een gratis oriëntatiegesprek zoekt het WWH-servicepunt naar passende financiering en dienstverlening en wijst u de weg.

Neues Förderprogramm Betriebliches Mobilitätsmanagement BMM

Im Rahmen des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 der Bundesregierung unterstützt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit dem Förderprogramm Betriebliches Mobilitätsmanagement das Management einer nachhaltigen Mobilität in Betrieben, Unternehmen und Kommunen.

ZIM-toepassingen zijn nu weer mogelijk

De federale regering heeft in de federale begroting 2022 en als onderdeel van het regeringsontwerp voor de begroting 2023 een duidelijk positief signaal afgegeven voor het ZIM, ondanks de moeilijke initiële financiële beleidssituatie. Met de opnieuw fors verhoogde financiële middelen en een geleidelijke verlaging van de financiële planning voor de middellange termijn naar een niveau dat hoog blijft in vergelijking met voorgaande jaren, werd rekening gehouden met de sterke vraag van middelgrote bedrijven. Dit betekent dat er nu weer aanvragen bij het ZIM kunnen worden ingediend.

index.png

Sterk land – goed leven

Zo gaat het verder: dialoogproces

“Burgers weten het beste wat hun steden en gemeenschappen op het platteland nodig hebben. Daarom willen we de lokale betrokkenheid specifiek bevorderen om daar de projecten en randvoorwaarden vorm te geven die nodig zijn. We starten nu een dialoogproces met burgers, verenigingen, clubs en lokale politici waarin we informatie doorgeven, uitwisseling mogelijk maken en suggesties voor nieuwe dingen aannemen”, legt Hinz uit.

Het online platform www.land-hat-zukunft.de/ is nu beschikbaar, waarop alle financieringsinstrumenten worden gepresenteerd en voorbeelden van beste praktijken op een interactieve kaart worden verzameld. Zodra het weer mogelijk is, moeten regionale evenementen ook het netwerken en de kennisoverdracht versterken.

bottom of page